برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

شورشیان آرمانخواه: ناکامی چپ در ایران


۳۶۸ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-311-263-2-
تاریخ نشر:۸۰/۰۲/۱۸ قیمت :۲۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۳۵.۴۳۰۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
"شورشیان آرمان‌خواه "گزارش فشرده و مستندی است از تاریخ جنبش چپ مارکیستی در ایران طی سال‌های 1320تا .1362نویسنده در این نوشتار، کوشیده است گزارشی از فرآیند جنبش چپ و فرازها و فرودهای آن در متن تاریخ معاصر ایران فراهم آورده، افزون بر آن، علل ناکامی‌های آنان را در ایران بررسی و تحلیل نماید . این کتاب نوشته مازیار بهروز، استادیار دانشگاه ایالتی سان‌فرانسیسکو است . وی فرزند جهانگیر بهروز است که در سال‌های پیش از کودتای 28مرداد 1332عضو حزب توده بوده است .نگارنده در تحلیل چگونگی و چرایی ناکامی و سرانجام فروپاشی جنبش چپ در ایران، عوامل موثر را به سه دست تقسیم کرده است" .عوامل عمومی " (موقعیت سیاسی ایران، ساخت طبقات اجتماعی در ایران، سرکوب بی‌امان از جانب حکومت‌ها، اختلافات شخصی و گروهی و(...، "عوامل خاص "(وابستگی سیاسی و ایدئولوژیکی، ضعف تئوریک) و "عوامل ساختاری "(عدم جلب طبقه کارگر، فقر فلسفه، استالینیسم) .عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌اند از" :شکست و احیا : شکست بزرگ چپ ( 49ـ 1332)"، "تهاجم و بن‌بست ( 57ـ 1349)"، "انقلاب " و "چرا ناکامی ."در پایان کتاب تصاویری از رهبران و بنیانگذاران احزاب چپ، گاه‌شمار رویدادها از سال 1320تا 1362، کتاب‌شناسی و نمایه به چاپ رسیده است .


كتاب قبلی كتاب بعدی