برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

چالش‌های نظام اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی


۱۳۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-622-6350-02-0
تاریخ نشر:۹۸/۰۹/۰۵ قیمت :۱۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۳۸.۴۷۶۲۳۴۰۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر که بخشي از يک پژوهش درباره اکتساب دفاعي ج.ا.ايران است، به بررسي چالش‌هاي نظام اکتساب دفاعي کشور و ارائه راهکار پرداخته است. فصل اول کتاب به‌صورت مختصر خواننده را با مفهوم نظام اکتساب و فرايندهاي محوري آن آشنا مي‌کند. در فصل دوم، چالش‌هاي نظام اکتساب دفاعي کشور موردبررسي قرار گرفته است که حاصل بررسي اسناد رسمي در دسترس و مصاحبه با برخي از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران اکتساب دفاعي است. در فصل سوم انتظاراتي که از نظام اکتساب دفاعي وجود دارد و قابليت‌هاي حياتي و الزامي آن براي پاسخ به اين انتظارات بررسي شده است. و درنهايت، فصل چهارم راهکارهايي را براي مواجهه با چالش‌ها ارائه داده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی