برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

فلسفه معاصر اروپایی: ترجمه از آلمانی با ضمیمه


۴۲۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۲ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-445-249-6-
تاریخ نشر:۷۹/۱۰/۱۹ قیمت :۱۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۹۰
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
"فلسفه معاصر اروپایی "به معرفی مکتب‌ها و جریان‌های عمده فلسفی معاصر اختصاص دارد که طی آن، مخاطبان با مشاهیر فلسفه و اندیشه‌هایشان آشنا می‌شوند .در بخش نخست با عنوان "پیدایش فلسفه معاصر "ابتدا به مقوله فلسفه در قرن نوزدهم (کانت، رمانتیسم) اشاره می‌گردد، سپس بحران‌های ایجاد شده در فلسفه نظیر :بحران ریاضیات و منطق ریاضی، بحران فیزیک نیوتونی، عقل‌گریزی زیست‌گرا، و روش فنومنولوژی تشریح می‌شود .در پی آن، مولف به بررسی مقوله فلسفه در آغاز سده بیستم و شروع جریانات تجربه‌گرایان، ایدئالیسم و جریان‌های اصلی فلسفه اهتمام می‌ورزد .بخش دوم به فلسفه ماده و فیلسوفان آن یعنی "راسل، نوپوزیتیویسم‌ها، ماتریالیسم دیالکتیک‌ها لودویک ویتگنشتاین و زرایشنباخ "اختصاص می‌یابد .بخش سوم شامل فلسفه اندیشه (ایده) و شرح اندیشه‌های کروچه، لئون برونشویگ، و نو کانتی‌هاست . بخش پنجم، به فلسفه زندگی (هانری برگسون، پراگماتیسم، عملگرایی انگلیسی، تاریخ گرایی و فلسفه زندگی آلمانی، ویلهلم ویلتای و (...اختصاص دارد .مباحث دیگر کتاب بدین قرار است :فلسفه ماهیت (چیستی)، فلسفه اگزیستانس (هستی انسانی) و فلسفه هستی .


كتاب قبلی كتاب بعدی