برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

زمان را نوشتن: مجموعه مقالاتی در باب زمان و روایت در داستان

موضوع(ها):
روایتگری
زمان در ادبیات

پدیدآور(ان):
نويسنده:مانی پارسا

ناشر (ان):
گوشه

۱۸۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-622-99341-2-8
تاریخ نشر:۹۷/۱۲/۲۵ قیمت :۲۵۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸۰۸.۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر دربردارنده شماري مقاله درباره داستان و روايت داستاني است. مسئله روايت، زمان و موقف راوي کمابيش در همه مقالات، البته نه با کيفيت و کميتي يکسان، مطرح است. روشن است که مؤلف در همه مقالات به يک‌گونه نينديشيده است، اما مي‌شود در خلال مضامين سيري را تشخيص داد که سرانجام به دريافتي شخصي از روايت و زمان انجاميده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی