برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

برنامه‌ریزی استراتژیک خدمات سلامت


۲۰۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-600-8731-11-5
تاریخ نشر:۹۶/۱۱/۰۲ قیمت :۱۷۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۶۲.۱۱۰۶۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
ايجاد وحدت فکري و مفهوم‌سازي يکسان براي تمام ارکان سازماني به نحوي که تصوير واحدي از جايگاه مطلوب بيمارستان و مرکز درماني داشته باشند، کارکرد اصلي برنامه‌ريزي استراتژيک است. نويسنده کتاب حاضر با اتکا به بيش از سه دهه تجربه در حوزه برنامه‌ريزي تلاش دارد مفاهيم و روش برنامه‌ريزي استراتژيک در خدمات سلامت را به‌صورت کاملاً کاربردي تشريح کند. برنامه محوري و تدوين برنامه استراتژيک در بيمارستان‌ها و مراکز درماني ارزش و اهميت زيادي در برنامه‌هاي ملي نظام سلامت کشور از جمله نظام اعتباربخشي به خود اختصاص داده است. اما نظام برنامه‌ريزي استراتژيک در مراکز درماني کشور هنوز انسجام کافي را پيدا نکرده است. کتاب حاضر با هدف افزايش آگاهي مديران و دانشجويان در حوزه مديريت خدمات بهداشتي و درماني به رشته تحرير درآمده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی