برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

کتاب شاخص آموزش عالی


۸۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-6451-78-0
تاریخ نشر:۹۵/۰۸/۱۲ قیمت :۱۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۷۸.۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
شاخص‌ها، مجموعه‌اي از آماره‌ها نشانگرهاي کمي و کيفي است که وضعيت عوامل و مؤلفه‌ها و اجزاي يک نظام را در ارتباط با محيط، در سطوح خرد و کلان و به صورت دقيق، شفاف و ميان‌ذهني، قابل اندازه‌گيري و بررسي مي‌کند تا بتوان برمبناي آن‌ها، قادر به ارزشيابي و قضاوت شد ارزشيابي فرايند تهيه و گردآوري و ثبت منظم داده‌ها و اطلاعات و سنجش به منظور قضاوت در خصوص ميزان مطلوبيت يک وضعيت مورد نظر است. در کتاب حاضر شاخص آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفته است.


كتاب قبلی كتاب بعدی