برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تلویزیون‌های ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی: مطالعه‌ای درباره اثر برنامه‌های ماهواره‌ای بر ارزش‌های بین نسلی


۲۳۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰ نسخه ISBN: 978-600-7687-09-3
تاریخ نشر:۹۴/۱۱/۱۲ قیمت :۱۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۲.۲۳۴۵۰۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در جامعه اطلاعاتی کنونی، رسانه‌های فراگیری همچون تلویزیون‌های ماهواره‌ای به یکی از مهم‌ترین منابع تولید، بازتولید و توزیع معرفت تبدیل شده‌اند. به طوری که درک نسل‌های نوین را از محیط و پدیده‌های پیرامونی شکل می‌دهند. امروزه تلویزیون با کمک فناوری ماهواره با گذشتن از مرزهای ملی یک کشور قادر به انتشار ارزش‌ها و عناصر فرهنگی یک جامعه در میان جوامع دیگر بوده و باعث شده تا تغییرات و تحولات ارزشی در بیشتر کشورهای جهان با شتاب زیادی همراه شود. کتاب حاضر به بررسی نقش تلویزیون‌های ماهواره‌ای در ایجاد همگرایی یا واگرایی ارزشی بین نسل‌های جوان و میانسال در جامعه ایران پرداخته است.


كتاب قبلی كتاب بعدی