برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اسلام و هنر


۳۰۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۲ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-444-222-9-
تاریخ نشر:۷۸/۰۷/۰۶ قیمت :۷۵۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۴۸۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:خراسان رضوی - مشهد

معرفی مختصر كتاب
در این کتاب، نخست مقوله هنر از منظر اسلام و انسان تبیین می‌شود ;سپس نگارنده با مقایسه‌ای میان این دو دیدگاه بر آن است نشان دهد دیدگاه اسلام با دیدگاه‌های بشری درباره هر یک از اشکال هنری متفاوت است و بر همین اساس اشکال هنری مجاز را برمی‌شمارد و نکاتی را درباره چگونگی مواجهه با آن ذکر می‌کند .مباحث کتاب در ذیل این عناوین سامان یافته است :((هنر و عناصر هنری))، ((هنر و اشکال هنری))، ((هنر و مکاتب هنری))، ((هنر و ارزیابی آن))، ((نقد و اقسام آن))، ((تاریخ ادبیات و هنر))، ((متون قرآنی)) و ((دیگر متون اسلامی)) .


كتاب قبلی كتاب بعدی