برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

خاطرات اشرف پهلوی


۳۱۸ صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-7314-53-1
تاریخ نشر:۹۴/۰۳/۱۲ قیمت :۱۸۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۸۲۴۰۹۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
بیان ابعادی از زندگانی و شخصیت اشرف پهلوی در قالب نقل خاطراتی از زبان خویش و نزدیکان وی در مورد او است. در این نوشتار به گوشه‌هایی از زندگانی اشرف پهلوی در دوران حیات رضا شاه، محمدرضا شاه و نیز بعد از دوران فروپاشی رژیم پهلوی اشاره شده است. در خاطرات ذکر شده از زندگی وی به بیان اوصاف شخصی اشرف پهلوی، آرایش‌های وی، ارتباط وی با رجال سیاسی و اقتصادی، شرکت کردن وی در جشن‌ها و عروسی‌ها، سفرهای خارجی وی، دوران تبعید وی از ایران و اقامت او در آمریکا و برخی از کشورهای خارجی و نیز فساد مالی و جنسی او پرداخته شده است. نویسنده معتقد است در خاطرات ذکر شده از زبان اشرف پهلوی، وی سعی نموده است خود را بسیاری از مفاسد مبرا نموده و خطاهای خویش و نیز دربار شاه را توجیه نماید.


كتاب قبلی كتاب بعدی