برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

موهبات فراموشی: یادداشت‌های پراکنده‌ی احمدرضا احمدی


۳۹۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۴۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-119-704-8
تاریخ نشر:۹۳/۰۴/۰۸ قیمت :۱۹۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۶۲۰۹۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر دربردارندة مجموعه یادداشت‌های پراکندة «احمدرضا احمدی» است که از دهة چهل تاکنون نوشته و در نشریات مختلف منتشر کرده است. مطالب اثر در سه بخش سامان‌دهی شده است: بخش نخست با عنوان «یادهای بی‌درنگ»، شامل یادداشت‌های احمدرضا احمدی دربارة هنرمندان معاصر کشور است. «طنزهای غیرعمد» دربردارندة یادداشت‌های طنز منتشرشده و منتشر نشدة احمدرضا احمدی است. خواندن این یادداشت‌ها به شناخت یکی دیگر از وجوه مشخّص کار هنری احمدی کمک می‌کند. بخش سوم، با نام «لکّه‌های پراکنده»، شامل یادداشت‌های پراکندة احمدی در مطبوعات با موضوعات متفاوتی نظیر شعر، ترانه، موسیقی، ادبیات کودک، سینما و ... است. در پایان کتاب نیز، کارنامة فرهنگی، هنری و ادبی احمدی اضافه شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی