برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مدیریت منابع انسانی


۲۸۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۷۷/۱۲/۰۴ قیمت :۸۵۰۰ ریال
كد دیویی:۶۵۸.۳۰۱
زبان كتاب:انگلیسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نویسنده در کتاب حاضر ابتدا ماهیت و اهداف برنامه‌ریزی منابع انسانی را تشریح کرده مطالبی را در خصوص تناسب فرد با شغل، ارزش‌یابی عملکرد و استراتژی شغلی، آموزش مدیریتی و توسعه تشکیلات بیان می‌کند .مباحث بعدی کتاب چنین است :به دست دادن شیوه‌های خاص انگیزش به منظوربهبود شغلی، تئوری‌های مختلف هدایت انگیزه‌ها و نقاط قوت و ضعف هر یک، بیان ماهیت ارتباطات در سازمان .


كتاب قبلی كتاب بعدی