برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تاریخ و آگاهی طبقاتی: پژوهشی در دیالکتیک مارکسیستی


۶۴۰ صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-6481-31-0-
تاریخ نشر:۷۷/۱۰/۲۹ قیمت :۲۳۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۳۵.۴
زبان كتاب:فرانسوی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
به زعم بسیاری، این کتاب چرخشی تعیین کننده در تاریخ فلسفه به طور عام و نظریه مارکسیستی به طور خاص ایجاد کرده است .در این کتاب فلسفه سیاسی، اندیشه‌های دیالکتیکی و از خود بیگانگی در جهان معاصر بررسی و ارزیابی می‌گردد .برخی فصل‌های کتاب بدین قرار است :مارکسیسم درست آیین چیست؟، مارکسیسم روزا لوکزامبورگ، آگاهی طبقاتی، شی‌ وارگی و آگاهی پرولتاریا، و دگرگونی کارکرد ماتریالیسم تاریخی.


كتاب قبلی كتاب بعدی