برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تاریخ امپراتوری هخامنشیان (کورش تا اسکندر)


۱۰۶۸ صفحه - جلد ۱ - وزیری (گالینگور) - چاپ ۱ - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 964-6339-29-8-
تاریخ نشر:۷۷/۰۹/۱۸ قیمت :۷۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۱۴
زبان كتاب:فرانسوی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
اثر دو جلدی حاضر، پژوهشی است گسترده درباره تاریخ امپراتوری هخامنشیان و ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی آن .جلد اول این کتاب از سه بخش و دوازده فصل تشکیل شده که عناوین و مباحث هر فصل به این قرار است: ((پیش درآمد :پارس‌ها قبل از امپراتوری)) .بخش اول :((سازندگان امپراتوری :از کورش تا داریوش)): فصل یکم :((گردآورندگان سرزمین‌ها: کورش بزرگ و کمبوجیه)) ;فصل دوم: ((تسخیر و بعد از تسخیر :یک ترازنامه بینابین))، فصل سوم :((اغتشاش، انفصال و بازسازی ( 522ـ 518 ق.م)))، فصل چهارم :((داریوش کشورگشا ( 520ـ 486ق.م))) .بخش دوم :((شاه بزرگ))، فصل پنجم: ((تصویرهای جهان))، فصل ششم ((مظاهر پادشاهی و ایدئولوژی سلطنتی))، فصل هفتم :((آدم‌ها و زندگی درباری))، فصل هشتم :((مردان شاه)) .بخش سوم :((سرزمین‌ها، اقوام و اقتصاد خراج‌گذاری))، فصل نهم: ((مکان‌ها، ارتباطات و مبادلات))، فصل دهم :((خراج و برداشت‌های شاهانه))، فصل یازدهم :((پارس، امپراتوری و اقتصاد خراج‌گذاری))، فصل دوازدهم :((شاه کشورها)).


كتاب قبلی كتاب بعدی