برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ال‍واض‍ح‍ه‌: ب‍ی‍ان‌ و ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ و ال‍ب‍دی‍ع‌ ل‍ل‍م‍دارس‌ ال‍ث‍ان‍وی‍ه‌ و ف‍ق‍ا ل‍ل‍م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ ال‍ذی‌ اق‍رت‍ه‌ وزاره‌ ال‍ت‍رب


۴۶۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۶ - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 964-6071-36-8-
تاریخ نشر:۹۲/۰۹/۱۹ قیمت :۲۳۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸۰۸.۰۴۹۲۷
زبان كتاب:عربی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی