برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

زمین و انقلاب در ایران 1340 - 1360


۲۸۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۱۰۰ نسخه ISBN: 978-600-300-037-7
تاریخ نشر:۹۲/۰۶/۱۷ قیمت :۱۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۳۳.۳۱۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر دربارة سیاست اقتصادی و حکومتی ایران دربارة اصلاحات ارضی در بازة زمانی 1340 ـ 1360 ش نوشته شده است. در این راستا ابتدا سابقة تاریخی برنامة اصلاحات ارضی سال 1341 ش مطرح می‌شود. در این مقال روش‌های کشاورزی با توجه به شرایط طبیعی محیط و ماهیت جامعة دهقانی بررسی می‌شود. در ادامه مجموعه قوانین وضع‌شده در سه مرحلة اصلاحات ارضی تحلیل می‌گردد. در پایان به پرسش‌هایی چون: «چقدر زمین توزیع شده است؟»، «کدام روستاییان زمین دریافت کرده‌اند؟» و «اندازة زمین‌های تقسیم شده؟» پاسخ داده می‌شود. همچنین در این رهگذر به دگرگونی‌های ساختار اقتصادی و ساختارهای سیاسی روستا پس از اصلاحات ارضی پرداخته می‌شود؛ و نیز تأثیر اصلاحات ارضی و پیامدهای آن بر مواضع و حرکت‌های روستاییان در طول خیزش‌های انقلابی منجر به سقوط سلطنت ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.


كتاب قبلی كتاب بعدی