برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با مواد ...


۲۹۶ صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ ۳ - ۷۰۰۰ نسخه ISBN: 964-5553-15-6-
تاریخ نشر:۷۷/۰۵/۲۷ قیمت :۴۵۰۰ ریال
كد دیویی:۳۴۶.۵۵۰۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
((قانون تجارت)) حاوی مجموعه قوانین تجارت است که با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات، همراه با مواد 21الی 93قانون تجارت مصوب 13/12/1311، فراهم آمده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی