برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

پیشخوانی در تعزیه اسفند ۱۳۸۸ تا 1390 برابر با محرم الحرام 1344 تا 1432


۱۱۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۵۰۰ نسخه ISBN: 978-600-175-266-7
تاریخ نشر:۹۱/۱۱/۲۹ قیمت :۳۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۲.۰۵۱۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
اثر حاضر، پژوهشی است در نعمات آوازی شبیه‌خوانی و معرّفی و شرح ویژگی‌ها و ساختار پیشخوانی. [پیشخوانی، درآمد آغازین مجالس تعزیه و شبیه‌خوانی است که به شکل نوحه یا ترانه، به صورت دست‌جمعی، اندکی پیش از شروع مجلس و به همراه موسیقی اجرا می‌شود.] نگارنده، پس از تعریف و تبیین پیشخوانی و زمینه‌های آن، ویژگی‌های ادبی آن را شرح می‌دهد و سپس، سرایندگان موسیقی، نوحه‌ها، خوانندگان و نوازندگان این حوزه را معرّفی می‌کند. از بخش‌های اصلی کتاب، جمع‌آوری سی و سه پیشخوانی است که از جملة معتبرین نمونه‌های موجود بوده و خوانندگان آن‌ها از بزرگان تعزیة ایرانی محسوب می‌شده‌اند.


كتاب قبلی كتاب بعدی