برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

روانشناسی موفقیت: موفقیت با ذهنیت مثبت


۳۶۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۳ - ۳۳۰۰ نسخه ISBN: 964-6573-01-0-
تاریخ نشر:۷۷/۰۳/۰۳ قیمت :۹۸۰۰ ریال
كد دیویی:۱۵۸.۱
زبان كتاب:انگلیسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این کتاب، نویسنده کوشیده است با پاسخ‌گویی به برخی سوالات از جمله: چرا اینجا هستم؟ قصد ما از انجام فعالیت‌های گوناگون چیست؟ به گونه‌ای در زندگی مخاطبان پویایی و تحول ایجاد کند .مطالب کتاب در سه بخش و اغلب به صورت پرسش تنظیم شده است .در بخش اول مطالبی درباره یافتن قصد بیان می‌شود .بخش دوم به بررسی پنج نقاب اختصاص دارد که در زندگی افراد وجود دارد .این 5نقاب عبارت‌اند از :مشغولیت، قضاوت دیگران، ترس و ذهنیت داشتن .بخش سوم نتایج حاصل از زندگی با قصه بیان می‌شود.


كتاب قبلی كتاب بعدی