برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تاریخ تحلیلی ادبیات انگلیسی به روایت جنگ ادبی نورتون


۲۵۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۵۰۰ نسخه ISBN: 964-91533-3-0-
تاریخ نشر:۷۷/۰۲/۲۹ قیمت :۱۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸۲۰.۹
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این اثر ادوار مختلف ادبی و تاریخی انگلستان تجزیه و تحلیل شده است .این دوره‌ها عبارت‌اند از: دوران قرون وسطی، قرن شانزدهم، نیمه نخست قرن هفدهم، دوران اعاده سلطنت و قرن هیجدهم، دوران رومانتیک، عصر ملکه ویکتوریا و قرن بیستم.


كتاب قبلی كتاب بعدی