برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

هنر محیطی: تاملی در عناصر معنی‌دهنده به منظر


۳۲۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-6728-05-6
تاریخ نشر:۹۱/۰۹/۲۵ قیمت :۱۸۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۰۹.۷۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
«هنر محیطی چشم‌اندازی جدید از رابطة ما با طبیعت را در برابرمان قرار داده و راهکارهایی نو برای هم‌زیستی با محیط پیرامون‌مان را در اختیار می‌گذارد.» در اثر مصوّر حاضر، زمینه‌ها و نمونه‌های برجسته‌ای به عنوان مصداق‌های هنر محیطی، برای ایجاد محیط شایستة شهروند ایرانی در اختیار مدیران شهری و پژوهشگران علاقه‌مند قرار گرفته است. مطالب اثر در پنج فصل تدوین شده که فصل نخست به تعاریف و کلیات و شرح تاریخچة تحلیلی و فلسفی هنر محیطی اختصاص دارد. ارتباط میان فرهنگ و طبیعت، هنرمندان محیطی، ادراک هنرمندانه از محیط و در نهایت، پیشنهاد راهکارها و توصیه‌هایی در این موضوع، از مباحث اصلی مطرح شده در این اثر است.


كتاب قبلی كتاب بعدی