برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

قصه‌های شاهنامه فردوسی


۳۹۴ صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-349-888-7
تاریخ نشر:۹۱/۰۵/۰۸ قیمت : ریال
كد دیویی:۸fa۳.۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، مشتمل بر بازنویسی بخش‌های از «شاهنامة فردوسی» است. این نوشتار که مجلّدی از مجموعة «ادبیات ایران از دیروز تا امروز» است، با هدف آشنایی مخاطب نوجوان با یکی از مهم‌ترین آثار ادب فارسی و درک هنر شاعری «فردوسی» تدوین شده است. نگارنده در این اثر، ضمن معرّفی «فردوسی» و شعر او با استفاده از لحن حماسی و دوری از افراط در ساده‌نویسی، بخش‌های اساطیری و پهلوانی شاهنامه را شرح داده و در این میان برای این که مخاطب بتواند رابطه‌ای حسی با سروده‌های «فردوسی» برقرار نماید، بخش‌هایی از کتاب را به تشریح مهر و دلبستگی پهلوانان به همران و مادران‌شان اختصاص داده و داستان دلبستگی زال به رودابه، رستم و تهمینه، سهراب و گردآفرید و همچنین مویة مادران بر فرزندان را در حدّ لازم ذکر کرده است. مشخّصة کتاب، دوری جستن از توصیف جزئیات با توجّه به حوصلة مخاطب نوجوان و روایت کلیات است.


كتاب قبلی كتاب بعدی