برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

بررسی مبانی و روش‌شناسی انوار درخشان در تفسیر قرآن


۲۰۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-8963-36-6
تاریخ نشر:۹۱/۰۴/۱۹ قیمت :۵۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۱۷۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع این کتاب، بررسی و تحلیل روش «تفسیر انوار درخشان» اثر «علاّمه آیت‌الله سید محمّد حسینی همدانی»‌است. کتاب حاضر، با هدف بررسی مبانی و پیش‌فرض‌های مهم مفسّر در تفسیر قرآن و روش وی با تکیه بر منابع مورد استفاده‌اش تدوین شده است. در ابتدای کتاب، شرحی از زندگی «آیت‌الله سیدمحمّد حسینی همدانی» به عنوان مؤلّف «تفسیر انوار درخشان» ارائه شده، سپس در بخش معرّفی تفسیر، اطّلاعاتی کلّی جهت آشنایی مخاطب با تفسیر مورد نظر ذکر گردیده و انگیزة تألیف و شیوة نگارش بیان شده و در قسمت بعد، مبانی و پایه‌های فکری مفسّر در تفسیر آیات و میزان تأثیرگذاری آن در شکل‌گیری شیوة تفسیر بررسی شده است. در بخش بعد، منابع و روش تفسیر مذکور، معرّفی گردیده و مطالبی مشتمل بر گرایش مفسّر و صبغة تفسیری وی که براساس عقاید، نیازها، ذوق و سلیقه و تخصّص علمی‌اش شکل می‌گیرد، درج شده و بالاخره در بخش پایانی، مباحث مطرح علوم قرآنی در «تفسیر انوار درخشان» بررسی گردیده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی