برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تاریخ بیهقی در بوته نقد جدید (نگاهی به تاریخ بیهقی بر مبنای نظریه تاریخ‌گرایی نوین)


۳۴۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-2887-24-8
تاریخ نشر:۹۰/۱۲/۱۷ قیمت :۴۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۵۱۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
نقد و بررسی تاریخ بیهقی براساس دیدگاه‌های مطرح شده در تاریخ‌گرایی نوین است. در نوشتار حاضر ابتدا تاریخچه‌ای از پیدایش علم تاریخ و مسیر تاریخ‌نگاری ارایه شده و آغاز تاریخ جدید و نگارش جدید تاریخ (تاریخ‌گرایی نوین) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آنگاه نویسنده تاریخ‌گرایی قدیم را به چالش کشیده و آسیب‌های پیش‌روی تاریخ‌گرایی نوین را هم بیان نموده و نگاهی جدید به مقوله تاریخ و ادبیات کرده است. در همین زمینه وی به نقد تاریخ‌گرایی نوین و نقد نوگرایانه تاریخ بیهقی پرداخته و معتقد است که در تفسیر و تبیین یک رویداد تاریخی سه عنصر مورخ، خواننده و متن دخیل است که این موضوع باید در پژوهش‌های تاریخی کاملا مد نظر قرار گیرد. وی طبق همین بینش به عوامل تأثیرگذار در تاریخ بیهقی و تاریخ گردیزی اشاره کرده و محتوی نقل‌های تاریخی آنها را بررسی نموده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی