برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

شرح المطالع


۴۰۸ صفحه - جلد ۱(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (سلفون) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-518-457-3
تاریخ نشر:۹۰/۱۲/۱۵ قیمت : ریال
كد دیویی:۱۶۰
زبان كتاب:عربی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
شرح و بررسی مباحث مربوط به تصورات در علم منطق است. در این نوشتار که نخستین مجلد از کتاب شرح‌المطالع است، ابتدا به بحث در مورد مقدمات علم منطق و سپس نیاز به این علم در سایر علوم اسلامی پرداخته شده است. آنگاه موضوع علم منطق و بحث از اعراض ذاتیه در آن پرداخته شده و مهمترین مباحث الفاظ مانند بحث از انواع دلالت‌های مطابقی و التزامی، اقسام کلمه، اقسام خبر و انشاء و اقسام مفرد و مرکب مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. در ادامه اقسام و احکام منطقی کلی و جزیی، انواع حمل، کلیات خمس، جنس و فصل قریب و بعید، عرض عام و خاص، قوانین مربوط به انواع و تعاریف در علم منطق مطرح شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی