برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تئوری‌های فیلم‌نامه در سینمای داستانی


۳۶۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-362-796-6
تاریخ نشر:۹۰/۰۳/۰۴ قیمت :۸۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸۰۸.۲۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر جلد نخست از کتاب «تئوری‌های فیلم‌نامه در سینمای داستانی»، نوشتة «شاهپور شهبازی» است که در آن به تشریح و تحلیل سینمای داستان و محور و شخصیت محور و ارائه تئوری گام به گام پرداخته شده است. از این رو در این مجلد، نخست نقش تاریخی روایت، از اسطوره تا درام و تأثیر آن در شکل‌گیری ساختارهای متفاوت سینمای داستانی بررسی شده و سپس روند تاریخی هنر فیلم نامه‌نویسی، مطرح گردیده است. در ادامه الگوهای پیشنهادی «سیدفیلد»، «وکلر» و «کروتسن» در حوزة فیلم‌نامه ارائه و تفاوت عناصر سبکی و روایی، شرح داده شده است. در پایان، مؤلفه‌های تشکیل دهندة تئوری‌های پیشنهادی نویسنده (تئوری گام به گام) از منظر عناصر روایی شناسانه و شناخت شناسانة تئوری «گام به گام» و تعریف دگرگونة برخی از مفاهیم فیلم‌نامه‌نویسی و نقد تئوری «سیدفیلد» و «کروتسن»، الگوی تازه‌ای برای فیلم‌نامه‌نویسی پیشنهاد شده، که از معیارهای عینی و دقیق‌تری پیروی می‌کند.


كتاب قبلی كتاب بعدی