برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

روزنامه‌نگاری در عمل چگونه خبر بنویسیم


۳۴۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-241-172-6
تاریخ نشر:۹۰/۰۱/۳۱ قیمت :۱۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۰۷۰.۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در کتاب حاضر، تلاش بر آن است تا روزنامه‌نگار نوآموز و سنّتی با مهارت‌های مورد نیاز برای تبدیل‌شدن به یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای و مدرن آشنا شود. از این رو در سرتاسر کتاب نمونه‌هایی براساس تجربة مستقیم روزنامه‌نگاران بازگو شده، که در آنها شیوة انجام‌دادن یک مصاحبة موفق؛ نوشتن متن برای خبر تلویزیونی؛ شیوة نوشتن و رهایی از عملکردها؛ تهیة خبر از دادگاه‌ها و... توضیح داده شده است. همچنین در پایان کتاب، شیوه‌نامة فعالیت سردبیران پیوست شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی