برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب و بو موسی


۱۶۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۱۰۰ نسخه ISBN: 978-964-8871-94-4
تاریخ نشر:۸۹/۱۱/۲۰ قیمت :۳۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۷۳۵۶
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، مشتمل بر پنج فصل است که به اختصار مسائل تئوریک و علمی مرتبط با حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه را بررسی می‌کند. برخی از مباحث کتاب عبارت‌اند از: تاریخچة حاکمیت ایران بر خلیج فارس؛ سابقة تنش‌های مرزی امارات با همسایگان عرب خود؛ پیشینة تاریخی، سیاسی و ژئوپلتیک جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی؛ چگونگی اشغال جزایر به دست بریتانیا؛ روند بازپس‌گیری جزایر، ادعاهای بی‌پایة امارات و نحوة رویارویی ایران تا به امروز به همراه برخی اسناد مربوطه. در این اثر علاوه بر پرداختن به موضوع جزایر سه‌گانه، رفتار و نگرش سیاست خارجی کشور امارات عربی متحده در ایجاد تنش‌های مرزی با همسایگانش ارزیابی شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی