برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

هزینه‌های خارجی حمل و نقل زمینی (شناسایی و بررسی)


۴۰۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۵۰ نسخه ISBN: 978-964-2993-72-7
تاریخ نشر:۸۹/۰۸/۲۵ قیمت :۶۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۸۸.۳۱۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
هزینه خارجی، یک اصطلاح کلی است که دربردارندة هزینه‌ها و منافعی است که در قیمت‌های معمول بازار منعکس نمی‌شود. این هزینه‌ها و منافع برای برنامه‌ریزی بخش حمل و نقل در طولانی‌مدت بسیار مهم است؛ چرا که دولت می‌تواند با محاسبة هزینه‌های خارجی حمل و نقل، سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی را هدایت کند و با اخذ مالیات کارآمد، پاسخ‌گویی را در این بخش به مالکان خصوصی واگذار نماید. همچنین آگاهی از میزان هزینه‌های خارجی در هر مدل حمل و نقل می‌تواند، جهت تصمیم‌گیری در طرح‌های توسعه موثر باشد. در این میان، مهم‌ترین هزینه‌های خارجی حمل و نقل زمینی مربوط به تصادفات، آلودگی صوتی و... می‌شود. در پژوهش حاضر، با رویکردی اقتصادی، ضمن بیان تعریفی از هزینة خارجی، به ارزیابی هزینه‌های خارجی پروژه‌های حمل و نقل زمینی، پرداخته می‌شود. همچنین روش‌های کمی‌سازی هزینه‌های خارجی نیز بیان می‌گردد.


كتاب قبلی كتاب بعدی