برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی (رویکردی همپیوند و پایدار)


۲۸۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 978-964-2827-37-4
تاریخ نشر:۸۹/۰۶/۰۹ قیمت :۶۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۳۸.۴۷۹۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
گردشگری‌ای پایدار است که هم‌زمان با حفظ و افزایش فرصت‌ها برای آینده، نیازهای (اقتصادی، اجتماعی، زیباشناختی، تنوع زیستی و...) مناطق میزبان و گردشگران حاضر را تامین می‌کند. در کتاب حاضر، زیربنای فکری لازم برای درک روشن‌تر اصول برنامه‌ریزی جهانگردی شرح داده می‌شود. بدین‌جهت نخست، تاریخ توسعة جهانگردی و روندهای جهانی اخیر آن تشریح و پس از آن تحول برنامه‌ریزی جهانگردی نوین بررسی شده است. سپس، مفهوم نظام هم‌پیوند و پایدار جهانگردی و فرآیند عمومی برنامه‌ریزی جهانگردی برای سطوح ملی و منطقه‌ای شرح داده شده و هریک از مراحل برنامه‌ریزی، یعنی پیمایش‌ها و ارزیابی منابع و دیگر عناصر وضعیت موجود جهانگردی، تلفیق یافته‌ها و استنباط نتایج، صورت‌بندی سیاست‌های جهانگردی و تدوین طرح‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است، علاوه بر این، تجزیه و تحلیل ظرفیت تحمل و دیگر مفاهیم پایه‌ای، به تفصیل بررسی شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی