برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

جنبش ضد امپریالیستی خلق چین سال 1900 (جنبش پیی هوتایان)


۱۲۶ صفحه - چاپ ۱ - ISBN:
تاریخ نشر:۵۹/۰۱/۰۱ قیمت : ریال
كد دیویی:۹۵۱.۰۵۰۹۲۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی