برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ارتباط‌‌‌ شناسی سلامت


۱۸۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-2580-63-7
تاریخ نشر:۸۹/۰۴/۲۳ قیمت :۴۴۵۰۰ ریال
كد دیویی:۶۱۰.۶۹۶
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر نگاهی به یکی از سریع‌ترین و کاربردی‌ترین حیطه‌های در حال رشد، در زمینة تحقیق در نظام ارتباطی، یعنی ارتباط بهداشتی است. بیش‌تر مردم با این نظر موافقند که سلامتی انسان و توانایی او برای برقراری ارتباط، دو جنبة محوری و بسیار مهم از زندگی انسانی به شمار می‌رود. نگارنده در کتاب به بررسی بافت‌های مختلف ارتباط و موضوعات ارتباط‌محور شامل ارتباط و ادراکات سلامتی؛ روابط امدادگر ـ مددجو؛ روابط روزمره و سلامت جسمانی؛ ارتباط بین فرهنگی و باورهای بهداشتی؛ پیام‌های خطر بهداشتی، طراحی و انتشار پیام در زمینة اقدامات بهداشتی، اطلاعات و تصاویر بهداشتی در رسانه‌های جمعی و استفاده از فناوری‌های جدید در زمینة مراقبت بهداشتی پرداخته است.


كتاب قبلی كتاب بعدی