برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مشاهیر (عرفا - حکماء - علماء - شعراء و هنرمندان) شهرستان تاریخی خدابنده استان زنگان (زنجان)


۵۶۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-95587-5-2
تاریخ نشر:۸۹/۰۲/۰۱ قیمت :۸۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۳۴۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:البرز - کرج

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر شمارة سوم از مجموعة زنجان‌شناسی و به معرفی مشاهیر شهرستان تاریخی خدابنده استان زنجان اختصاص دارد. مشاهیر، عرفا، حکما، علماء و رجال سیاسی، شعرا، خوشنویسان و دیگر هنرمندان، بخش‌های کتاب را تشکیل می‌دهند. از جملة این مشاهیر می‌توان به شیخ حسن بلغاری، میرعلاءالدین حامد، ابوجعفر سجاسی و شیخ محمد یمنی اشاره کرد.


كتاب قبلی كتاب بعدی