برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

لرزه‌خیزی و ساختار سرعتی پوسته تهران


۷۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-04-4744-4
تاریخ نشر:۸۹/۰۱/۲۳ قیمت :۴۴۰۰۰ ریال
كد دیویی:۵۵۱.۲۲۰۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
شبکة لرزه‌نگاری شهر تهران شامل 13 ایستگاه لرزه‌نگاری کوتاه دوره با هدف پایش وضعیت تنش در تهران و حومه با به کارگیری روش‌های لرزه‌ای، از تیرماه سال 1383 راه‌اندازی شد. در گزارش حاضر، نتایج به دست آمده از آنالیز داده‌های چهار سال و نیم اندازه‌گیری، یعنی از ابتدا تا مهرماه سال 1378 در خصوص لرزه‌خیزی و ساختار پیوسته ارائه شده است. سیمای کلی از ساختار تکتونیکی منطقه؛ سابقة لرزه‌خیزی منطقه؛ شبکة لرزه‌نگاری شهر تهران؛ تعیین محل زمین‌لرزه‌ها؛ ارزیابی تعیین بزرگی زمین‌لرزه‌ها؛ تخمین عمق موهو؛ و توزیع مکانی زمین‌لرزه‌ها، از جمله موضوعات بیان‌شده در کتاب است.


كتاب قبلی كتاب بعدی