برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ترجمه و شرح مصباح الانس


۷۱۶ صفحه - (در۵جلد ) - جلد ۳(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (گالینگور) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-5321-34-0
تاریخ نشر:۸۸/۱۲/۲۲ قیمت : ریال
كد دیویی:۲۹۷.۸۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
ترجمه و شرح مباحث و مقامات مختلف عرفانی کتاب «مصباح الانس» است. در این نوشتار که سومین مجلد از یک مجموعه پنج جلدی است ادامه مباحث عرفانی مانند حقیقت موجودات، اشتراک معنوی وجود، اسامی وجود و ادله اثبات آن، نسبت بین وجود و ماهیت، تعین اولی و ثانی، اسمای الهی، حقیقت فیض، اعیان ثابته، تفسیری از صفات الهی، مراتب و آثار محبت، نسبت بین اسما و ذات الهی، ظهور اسما و صفات، ارتباط بین حقیقت و صور آن، تعین اول و ثانی و کشف اسرار مربوط به وجود مطرح شده است. نگارنده دیدگاه‎های عرفای مشهور را در این موضوعات منعکس کرده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی