برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ترجمه و شرح مصباح الانس


۷۰۶ صفحه - (در۵جلد ) - جلد ۲(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (گالینگور) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-5321-33-3
تاریخ نشر:۸۸/۱۲/۲۲ قیمت : ریال
كد دیویی:۲۹۷.۸۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
ترجمه و شرح مباحث و مقامات مختلف عرفانی کتاب «مصباح الانس» است. در این نوشتار که دومین مجلد از یک مجموعه پنج جلدی است ادامه مباحث عرفان نظری ارایه شده است. نگارنده دیدگاه‎های عرفانی عرفای بزرگ در زمینه مباحثی مانند علیت، قاعده الواحد، ویژگی‎های وجود حق‎تعالی و علم او، مرگ و بدن مثالی، تجلی و ظهور خداوند، صور وجودی از حقایق کلیه، مظهریت انسان کامل، مراتب موجودات، تاثیر و تاثر موجودات بر یکدیگر، مراتب ادراک، مراتب محبت و عشق، نسبت بین ذات و صفات خداوند، براهین مبتنی بر اسما و صفات الهی و مظاهر آن، تشکیک مفهومی وجود، وحدت وجود و ادراک شهود حقیقت را مطرح کرده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی