برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین


۳۶۶ صفحه - (در۶جلد ) - جلد ۶(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (سلفون) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-518-364-4
تاریخ نشر:۸۸/۱۲/۱۰ قیمت : ریال
كد دیویی:۲۹۷.۱۷۲۶
زبان كتاب:عربی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
مجموعه‎ای تفسیری از کل آیات قرآن کریم است. در این مجموعه تفسیری شش جلدی که کتاب حاضر آخرین جلد از آن است، تفسیری از سوره‎های احقاف تا پایان سوره‎های قرآن ارایه شده است. نویسنده به صورت شرح مزجی به شرح مفاهیم آیات پرداخته یعنی آیه مورد تفسیر را در داخل پرانتز و شرح آیات را در بیرون از آن درج کرده است. رویکردی که نویسنده در تفسیر از آن استفاده کرده رویکردی ادبی، لغوی و بلاغی است، بدین صورت که وی لغات و اصطلاحات مهم مندرج در آیات را معنی کرده تا بتواند بدینوسیله مفهوم کل آیات را بیان کند. وی از روایات تفسیری نیز در تبیین آیات کمک جسته است.


كتاب قبلی كتاب بعدی