برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

نشانه‌شناسی موسیقی فیلم

موضوع(ها):
موسیقی - تاریخ و نقد

پدیدآور(ان):
نويسنده:تورج زاهدی

ناشر (ان):
سوره مهر

۳۲۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-506-687-9
تاریخ نشر:۸۸/۱۰/۲۲ قیمت :۵۷۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۸۱.۱۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در جهان فرامدرن امروز، نه فقط مضامین فکری و فلسفی و تمامی متن‌های عقل‌اندیش و مرتبط با نیروی درک انسان، که مطالب کشفی و ذوقی مندرج در هنر و ادبیات نیز، بدون کمک گرفتن از «نشانه‌شناسی» فهم‌ناپذیر خواهد ماند و قابل توسع به حیطة شکوهمند انسانیت نخواهد بود. در این کتاب، ابتدا خود «نشانه‌شناسی» و پس از آن «نشانه‌شناسی موسیقی» به زبانی بسیار ساده و به منظور فهم‌پذیر کردن مبادی دشوار این دانش کلیدی تشریح شده است، تا مخاطب بتواند ابعاد پیچیدة مبحث اصلی کتاب، یعنی «نشانه‌شناسی موسیقی فیلم» را به سهولت دریابد و مولفه‌های آن را در حیطة بالفعل دانش خویش قرار دهد.


كتاب قبلی كتاب بعدی