برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ظهور و سقوط شاهنشاهی ایران: تاریخ ایران در قرون گذشته از اوایل دوران ماد تا اواخر دوران پهلوی


۳۳۰ صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-2616-31-2
تاریخ نشر:۸۸/۰۸/۱۶ قیمت :۶۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۱۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:اصفهان - اصفهان

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، به اختصار، به تاریخ پادشاهی ایران از زمان تاسیس حکومت مادها تا اواخر سلسلة پهلوی اختصاص دارد. نگارنده در بخش نخست به تاریخ جهان و ذکر تمدن‌های بزرگ عالم یعنی سومر، مصر، هند و چین می‌پردازد. سپس تاریخ آریایی‌ها را در سه دورة عهد قدیم، متوسط و جدید بیان می‌کند. عهد قدیم دربارة حکومت‌های مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان است. عهد متوسط شامل تاریخ میانی ایران و حکومت‌های طاهریان، صفاریان، سامانیان، و آل زیار، آل بویه، خوارزمشاهیان و سلجوقیان می‌شود و عهد جدید نیز به اعتقاد نویسنده از دورة صفویه آغاز می‌گردد و تا دورة مشروطیت و سلسلة پهلوی ادامه دارد.


كتاب قبلی كتاب بعدی