برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

قانون تجارت به انضمام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات ...

موضوع(ها):
پدیدآور(ان):
نويسنده:هوشنگ ناصرزاده

ناشر (ان):
نشر دیدار
نشر دوران

۲۹۶ صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ ۶ - ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 964-90259-1-X-
تاریخ نشر:۷۵/۰۴/۲۰ قیمت :۳۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۴۶.۵۵۰۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی