برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اصالت و تجدد در حروف معانی عربی


۲۰۲ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-00-1195-9
تاریخ نشر:۸۸/۰۳/۲۰ قیمت :۳۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۴۹۲.۱۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نگارنده در نوشتار حاضر تلاش دارد حروف معانی عربی را با نگاهی کاوشگرانه شناسایی نماید. از همین روست که تک‌تک واژه‌ها حرف به حرف، مورد بررسی صوتی ـ نمایشی قرار گرفته‌اند و سعی شده است بین معانی فطری به دست آمده از آوا و نمای دستگاه‌های صوتی به هنگام تلفظ، که ریشه در طبیعت، تاریخ، روح، حس، جامعه و خود انسان دارد، و بین معانی لغت‌نامه‌ای آنها پیوندی برقرار گردد. بر این اساس وی برای تایید این ارتباط به آمارگیری آن دسته از مصادر اصلی پرداخته است که با این حروف آغاز می‌شوند و نشان داده است که بین معانی این مصادر و معانی فطری آن حروف ارتباط وجود دارد. نگارنده در کتاب بر آن است تا به سوالاتی از این قبیل پاسخ دهد: چرا که «واو» برای مطلق عطف، «فاء» برای عطف همراه با ترتیب و «ثم» برای عطف با ترتیب و فاصله به کار رفته است؟


كتاب قبلی كتاب بعدی