برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

بازنگری انتقادی: مار و پله‌ی سیاست‌ورزی ایرانی


۳۸۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-166-016-3
تاریخ نشر:۸۷/۰۲/۱۷ قیمت :۳۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۶۱.۱۰۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
ایرانیان از دورة باستان به واسطة زروان‌پرستی (خدای تقدیر)، منش تقدیرگرایانه در رفتارشان نضج یافته است. پرستش زروان، منش ایرانی را منفعل ساخته و پندار هرچه باداباد را رشد داده تا ایرانیان بری از مسئولیت، دیگری را فاعل رخداد پنداشته و منفعلانه تن به سرنوشت بسپارند. استبدادپذیری و طولانی بودن عمر استبداد در همین چارچوب معنا می‌یابد. ایرانیان در دورة معاصر، الگوی تفکر زروان‌پرستی خود را به کار،کار انگلیسی‌هاست تاویل نمودند و پس از آن در انقلاب 1357 و ادامة آن مرگ بر آمریکا، گفتمان زروان‌پرستی جدید شد. متاثر از این رسوب تاریخی، ایرانیان از باستان تاکنون در پارادایم تقدیرگرایی سیر می‌کنند. مجموعة حاضر مشتمل بر 51 مقاله مستقل است که در هریک، از رهگذر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی به تاویل روان‌کاوانه و جامعه‌شناختی منش ایرانی پرداخته شده است. گفتارهای کتاب، برخی در مطبوعات هفتگی استان بوشهر و برخی دیگر نیز در نشریات سراسری بین سال‌های 85-1377 به چاپ رسیده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی