برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

کلیات تعبیر خواب: امام جعفر صادق، محمدبن سیرین، دانیال پیامبر، ابراهیم کرمانی، یوسف پیغمبر، هامونی، اسماعیل بن اشعث، خالد اصفهانی، حافظ ابن اسحاق، ...


۶۲۴ صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ ۲ - ۳۵۰۰ نسخه ISBN: 964-96629-0-1-
تاریخ نشر:۸۷/۰۳/۱۲ قیمت :۳۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۱۳۵.۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی