برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

حدود الشریعه: المحرمات


۸۲۰ صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ ۱ - ۱۳۰۰ نسخه ISBN: 978-964-548-901-2
تاریخ نشر:۸۷/۰۳/۰۴ قیمت :۱۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۳۷۴
زبان كتاب:عربی محل نشر:خراسان رضوی - تربت جام

معرفی مختصر كتاب
تحقیقی استدلالی فقهی در شناسایی موضوعات، مفاهیم و آموزه‏های شریعت و احکام اسلامی است در 2 بخش شامل محرمات و واجبات. جلد اول به محرمات اختصاص دارد و به صورت موضوعی الفبایی تنظیم شده است. مؤلف در بیان احکام و حدود شریعت به آیات و روایات، اقوال فقهاء و آراء مختلف استناد جسته و نکات و تحلیلهای لغوی، رجالی و حدیثی گسترده‏ای در ذیل هر مدخل ارائه کرده است. در ذیل هر مدخل و موضوع فقهی ابتدا آیات و سپس روایات صحیحه مورد استناد قرار گرفته و نحوه دلالت و کیفیت استنباط حکم بیان شده است. محرمات شامل مجموعه‏ای از منهیات شرعی در حوزه معاملات، قضاوت، اخلاق، مناسبات و روابط اجتماعی و مسائل عقیدتی است. اباء از شهادت، اجرت بر انجام واجبات، دوستی با کفار، آزار مؤمنان، اکل نجاسات، جاسوسی، ربا، اسراف، سرقت، شراب‏خواری، غصب، قمار، لهو، نگاه به نامحرم، نقض عهد و کفر برخی از عناوین این مدخلهاست که همراه فروعات و استدلالها و تحلیلهای فقهی تشریح گردیده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی