برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ثروت و فقر ملل: چرا بعضی‌ها چنان ثروتمندند و بعضی‌ها چنین فقیر؟


۶۵۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-6923-30-5-
تاریخ نشر:۸۴/۰۷/۲۴ قیمت :۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۳۰.۱۶
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نگارنده در کتاب حاضر با روی آوردن به ره یافتی تاریخی، قصد دارد دگرگونی‌های اقتصادی شرق و غرب عالم را نه به صورت جهش‌هایی تصادفی یا معجزه‌آسا، بلکه به صورت فرایندی پیوسته و بلند مدت، شناسایی کند. به اعتقاد وی، شکاف موجود بین کشورهای سرمایه‌دار و فقیر، به طور مستقیم از "انقلاب صنعتی"، سرچشمه می‌گیرد ـ انقلابی که در جریان آن بعضی از کشورها با ساختن و پرداختن دنیای صنعتی به ثروت‌های خارق‌العاده، دست یافتند و برخی دیگر، از سازگار شدن با این تحول بازمانده و به طور نسبی، فقیرتر هم شدند. ویژگی‌های بستر فرهنگی غرب، به اعتقاد مولف چیزی نیست جز حرمت قائل شدن برای کار، صرفه‌جویی، عقل معاش، بردباری و پشتکار. سخن او تنها این است که تا هنگامی که تمام ملت‌های عالم، این ارزش‌ها را درونی نکنند، شکاف موجود بین کشورهای ثروتمند و فقیر، هم چنان پابرجا خواهد ماند.


كتاب قبلی كتاب بعدی