برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

دهان 4


۶۴ صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 964-7049-67-6-
تاریخ نشر:۸۴/۰۷/۰۲ قیمت :۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۳.۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در کتابچه‌ی حاضر، مجموعه‌ی 10 داستان کوتاه با این عناوین به چاپ رسیده است: "فاتح یخ و نمک ـ مقدمه‌ای هولناک.../ علیرضا پودات"، "تشکر و اعتذار/ کاظم رضا"، "خودنویسی/ حسن تهرانی"، "قوه‌ی گریز از مرکز/ قاسم هاشمی‌نژاد"، "نقل ابن انشرتوا/ ناخدا بزرگ رامهرمزی"، "به پیانیست شلیک کنید/ نسیبه فضل‌اللهی"، دولول/ رضا مختاری"، "حمام/ ابوالفضل شاهی"، "یک نامه/ مهران تمدن" و "گل سرخی برای کشف‌های قهوه‌ای/ رموعالیانی". عنوان اخیر که از زبان اول شخص بازگو شده داستان فردی است خاطرات شخصی‌اش را مرور می‌کند. برای نمونه: "چقدر امروز خندیدیم وقتی با کفش، کفش‌هایم را درآوردی، وقتی با کفش، کفش‌هایت را نشد که دربیاورم. چقدر امروز بحث کردیم که جای کفش تو روی کفش‌های من قشنگ‌تر است یا جای کفش من روی کفش‌های تو و....".


كتاب قبلی كتاب بعدی