برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مردم‌شناسی جنسیت


۲۱۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 964-7858-62-0-
تاریخ نشر:۸۴/۰۲/۰۵ قیمت :۲۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۵.۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نویسنده بر آن است با تکیه بر علم انسان شناسی، تحول زندگی انسان‌ها اعم از زن یا مرد را با تاکید بر موضوع "جنسیت" ـ در دو بعد زمانی و مکانی ـ بررسی کند فصل نخست کتاب، که درباره‌ی درک طبیعت انسان است نگارنده روند شکل‌گیری فیزیکی، عاطفی و ویژگی‌های شناختی را در گذر زمان تشریح می‌کند و در این گذر زمانی، نقش‌های اجتماعی هر دو جنس را ارزیابی می‌نماید. وی در فصل دوم، با اعتقاد به این که نقش‌های اجتماعی هر دو جنس را جامعه بنابر مقتضیات زیستی، بوم شناسی، فرهنگی و اقتصادی رقم می‌زند، از فرهنگ‌های مختلفی یاد می‌کند و طی آن قصد دارد این مساله را اثبات کند که نقش‌های دو جنس در بافت‌های اجتماعی و فرهنگی گوناگون می‌تواند متفاوت باشد و اندیشه‌های قالبی در جامعه در مورد هر یک از دو جنس در جوامع دیگر صادق نیست نگارنده در فصل سوم با بررسی نقش اجتماعی زن و مرد در فرهنگ‌های گوناگون، به ویژه در جوامع شکارگری، به این نتیجه می‌رسد که هر اندازه هم پوشی و همکاری بین دو جنس زن و مرد برای حل مسائل معیشتی بیش‌تر باشد، احتمال تساوی و برابری بین آن‌ها نیز به همان میزان بیش‌تر است. فصل چهارم درباره‌ی تجربه‌ی اجتماعی شدن دو جنس زن و مرد در روند زندگی است. نگارنده در این فصل سعی دارد تاثیر فرهنگ را در رفتارهای روانی، حرکتی و گفتاری دو جنس از بدو کودکی، و در بازی‌های کودکانه و تعاملات اجتماعی دوران نوجوانی و جوانی ارزیابی نماید. "زبان و جنسیت مبحث بعدی کتاب است که نویسنده با طرح آن، این نکته را عنوان می‌کند که از طریق مقوله‌ی زبان و جنسیت می‌توان موقعیت، نقش و حضور اجتماعی هر یکی از جنس‌ها را مشاهده کرد. موضوع "جنسیت و گفتمان که پس از آن، مطرح گردیده این نظریه را شامل می‌شود: پذیرش الگوهای حاکم در جامعه دارای تاثیرات روانی، رفتاری و شناختی خاص است. در فصل هفتم به پیشینه‌ی بیداری اجتماعی انسان‌ها، به ویژه به تاریخ انسان شناسی فمنیستی اشاره گردیده است. "جنسیت و بیگانگی و بازتاب‌های آن در هویت، شناخت و موازنه‌ی نقش‌ها"، "جورج مید و مبحث خود تعمیم یافته" و "پارادایم‌های فمنیستی" از مباحث بعدی کتاب هستند.


كتاب قبلی كتاب بعدی