برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

پیکرگردانی در اساطیر


۴۹۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-426-228-X-
تاریخ نشر:۸۳/۱۲/۱۸ قیمت :۳۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۰۱.۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نویسنده در کتاب موضوع "Matamirphoses" یا "Transformation" را ـ که از آن تحت عنوان پیکرگردانی" یاد می‌کند ـ در اسطوره‌های ایران و جهان بررسی می‌کند. به تصریح وی این کتاب "گزارشی است از واقعیتی عمده که پیگرگردانی‌های اساطیری را به عنوان آیینه‌ی آرزوهای انسانی مطرح می‌کند تا دامنه‌ی تمنیات، عقده‌ها، ارزش‌ها، خلاقیت‌ها و راه حل‌ سازی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انسان را نشان دهد و خواننده را تماشاگر خلقت‌های خواندنی و یگانه‌ی قرار دهد که انسان اساطیری، هوشمندانه برای رفع نواقص هستی ارائه کرده است".... معنای پیکرگردانی تغییر شکل‌ ظاهری و ساختمان اساس هستی و هویت قانون‌مند شخص یا چیزی با استفاده از نیروی ماورا الطبیعی است که این امر در هر دوره و زمانی "غیر عادی" به نظر می‌رسد و فراتر از حوزه و توان معمولی انسان‌ها و حتی نوابغ و افراد استثنایی به شمار می‌آید. در این حالت شخص یا شئ از صورتی به صورت دیگر می‌گردد و پیکری تازه و نو می‌یابد که ممکن است بر وزارت آن صوری، ظاهری و محسوس باشد یا در نهاد و نهان دچار تغییراتی بنیادی شود، قدرت یا قدرت‌هایی تازه به دست آورد که قبلا فاقد آن بوده است... مانند پیکرگردانی خدایان به انسان، حیوان، گیاه یا شئ یا گشتن اشیا به پیکر گیاه و حیوان و انسان و....". نگارنده برای شرح مطالب، ابتدا تعریفی از اسطوره و کارکرد آن به دست می‌دهد؛ سپس این مباحث را مطرح می‌سازد: پیکرگردانی اسطوره‌ها پیکرگردانی و هدف‌های آن در اساطیر، اسطوره‌های پیکردانی در ادبیات و هنر، پیکرگردانی خدایان و ایزدان، روان‌ها و پیکرهای آن‌ها، فره‌مندان و پیکرگردانی‌های آن‌ها، روان‌ها پیکرهای آن‌ها، فره‌مندان و پیکرگردانی‌های آن‌ها، پیکرگردانی‌های اهریمنی و موجودات اهریمنی، خدایان بزرگ یونان و روم و پیکرگردانی‌های آن‌ها، پیکرگردانی‌های خدایان هندی و مصری، پیکرگردانی‌ و آفرینش مادی، پیکرگردانی‌های حیوان و جهاد به انسان، پیکرگردانی از تا جانداری، پیکرگردانی از گیاه تا انسان و حیوان، پیکرگردانی‌های انسان، و اسطوره‌های ترکیبی و پیکرگردانی‌ها.


كتاب قبلی كتاب بعدی