برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

م‍ص‍ی‍ب‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ص‍غ‍ی‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار م‍راث‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ اطه‍ار ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ خ‍طب‍ه‌ ال‍غ‍دی‍ر


۳۶۲ صفحه - وزیری - چاپ ۱۶ - ۵۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۷۱/۰۱/۰۱ قیمت :۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۰۵۱۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:اصفهان - اصفهان

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی