ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ مکانیک سیالات ۱۰۰۰ ۴۰۲ ۲۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ ذهن استراتژیست: تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی ۳۰۰۰ ۲۷۸ مشاهده ی جزئیات
۳ شصت سال صبوری و شکوری: خاطرات دکتر ابراهیم یزدی (118 روز در نوفل‌لوشاتو) ۱۰۰۰ ۶۸۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ مطالعه تطبیقی نقوش نمادین منسوجات دوره هخامنشی و صفوی ۱۰۰ ۱۱۸ ۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ جداسازی مایع با غشاها: مقدمه‌ای بر تداخل مانع ۱۰۰۰ ۱۶۲ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ شدن ۲۲۰۰ ۵۷۴ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ قدرت لحظه‌ها: چرا بعضی تجربه‌ها اثری فوق‌العاده دارند ۱۰۰۰ ۲۹۸ ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ پدر پولدار، پدر بی‌پول: ثروتمندان چه چیزی را درباره پول به فرزندان خو می‌آموزند که... ۱۰۰۰ ۳۱۶ ۳۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ اندیشه‌های دل: گنجینه‌ای زرین از خرد باطنی ۱۰۰۰ ۱۳۰ ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ روانشناسی قلدری ۵۰۰ ۱۹۶ ۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ اقدام پژوهی در آموزش و پرورش ۵۰۰ ۱۱۴ ۱۵۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ درس‌های عاشقانه (دفتر دوم): گزیده اشعار ۵۵۰ ۱۳۶ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ خاطره علیه تاریخ: درباره‌ی شاعر بیرونات مجموعه نقد٬ یادداشت٬ گفتگو و ... ۱۰۰۰ ۲۲۸ ۲۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ قدرت در نمایش‌نامه‌های تاریخی شکسپیر ۱۰۰۰ ۹۸ ۱۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ امیدهای فردا (فرزندانمان را آنطور که دوست داریم تربیت کنیم) ۱۰۰۰ ۱۷۴ ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات