ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ داستان‌های شیرین و آموزنده از ملانصرالدین ۵۰۰ ۷۲ عظیمی، آرش ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری ۱۰۰۰ ۱۱۸ احمدی، فائزه مشاهده ی جزئیات
۳ فرهنگ مصور چهار زبانه (عربی - فارسی - انگلیسی - فرانسه) ۲۰۰۰ ۲۴۲ موسسه فرهنگی هنری تفکر سازان آ ... ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ فرهنگ آموزشی مصور با جمله‌سازی انگلیسی - عربی - فارسی ۴۱۶ موسسه فرهنگی هنری تفکر سازان آ ... ۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ هوش و سرگرمی 6 سال به بالا ۱۰۰۰ ۴۸ خیام آزمون ۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ مصرف بهینه و انرژی‌های پایدار ۲۰۰۰ ۴۸ شرکت انتشارات فنی ایران ۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ ادبیات عرب نموداری منطبق بر مباحث نحو مبادی العربیه 4 ۱۰۰۰ ۴۰۰ چتر دانش ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ اصول و مبانی مدیریت: ورزشهای تفریحی - فراغتی و نقش آن بر کیفیت زندگی ۱۰۰۰ ۷۲ آفتاب گیتی ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ 1001 راز بنگاه‌های املاک ۱۰۰۰ ۱۷۸ آفتاب گیتی ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ امنیت ذخیره‌سازی داده‌های ابر ۱۰۰۰ ۱۵۶ آفتاب گیتی ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ اسپان دشت نیسایه ۱۰۰۰ ۳۱۲ هنگام هنر ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ معاهدات بین‌المللی، سرمایه‌گذار خارجی، حقوق بشر و نیروی کار ۵۰ ۱۷۲ طلایی پویندگان دانشگاه ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ اعتیاد به کار ۱۰۰ ۹۶ طلایی پویندگان دانشگاه ۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ مدیریت با مهارت = معلم با انگیزه ۱۰۰ ۱۴۰ طلایی پویندگان دانشگاه ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ کاربست تعالی سازمانی از رویکرد تا نتایج (در نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر) ۱۰۰۰ ۱۵۲ طلایی پویندگان دانشگاه ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۶ 15 مقاله درباره مهندسی هوش تجاری ۱۰۰ ۲۲۲ طلایی پویندگان دانشگاه ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۷ افعال پرکاربرد زبان انگلیسی و برابر فارسی آنها ۵۰۰ ۱۸۸ کتابدار وابسته به شرکت خدمات ا ... ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۸ اثبات صحت معاملات کالی به کالی ۱۰۰۰ ۱۱۲ چکامه ی باران ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۹ شیوازیکی کرداری به‌ره‌و زانستی ئایورقه‌دا: رینمایه‌کی گشتگیر بو ژیانی ته‌ندروست ۵۰۰ ۴۷۶ آب خست ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲۰ فردیناند ماژلان چه کسی بود؟ ۱۰۰۰ ۱۰۰ فاطمی ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲۱ هلن کلر چه کسی بود؟ ۱۰۰۰ ۸۸ فاطمی ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲۲ در روزگاری که هنوز پنج‌شنبه و جمعه اختراع نشده بود ۱۱۰۰ ۴۴ موسسه کتاب چرخ فلک ۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲۳ انقلاب‌های پرهیاهو ۱۵۰۰ ۱۹۲ افق ۱۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲۴ صد داستان از زندگانی سالار و سرور شهیدان حضرت امام حسین (ع) ۵۰۰ ۱۸۰ یاس بهشت ۱۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲۵ راه‌کارهای توانمندسازی مغز ۵۰۰ ۵۰۸ بهجت ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲۶ فلسفه زندگی و مرگ ۵۰۰ ۴۸۲ بهجت ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲۷ دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشق (مجموعه شعر) ۱۱۰۰ ۹۶ مروارید ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲۸ عقل معلق (مجموعه شعر آزاد) ۱۰۰۰ ۱۵۲ دستان ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲۹ ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران معاصر ۵۰۰۰ ۷۱۲ نشر نی ۳۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳۰ مردی به نام اوه ۱۰۰۰ ۳۵۶ نشر چشمه مشاهده ی جزئیات
۳۱ کالیبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت بدوی ۷۰۰ ۴۳۶ نشر چشمه مشاهده ی جزئیات
۳۲ خاکستر ۱۵۰۰۰ ۲۰۸ نشر چشمه مشاهده ی جزئیات
۳۳ جنگ چهره‌ی زنانه ندارد ۱۰۰۰ ۳۶۶ نشر چشمه مشاهده ی جزئیات
۳۴ قانون نظام صنفی کشور و آیین‌نامه‌های اجرایی با آخرین اصلاحات و تغییرات ۲۰۰۰ ۵۴۸ موسسه انتشاراتی اوستا فراهانی مشاهده ی جزئیات
۳۵ گود ۵۰۰ ۴۵۲ چرخ مشاهده ی جزئیات
۳۶ دوباره اون آهنگو بزن سم / از این آب ننوشید ۵۰۰ ۱۸۶ نشر چشمه مشاهده ی جزئیات
۳۷ هنر شفاف اندیشیدن ۳۵۰۰ ۳۲۸ نشر چشمه مشاهده ی جزئیات
۳۸ دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشق (مجموعه شعر) ۱۱۰۰ ۹۸ مروارید ۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳۹ دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشق (مجموعه شعر) ۱۶۵۰ ۹۸ مروارید ۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴۰ دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشق (مجموعه شعر) ۱۱۰۰ ۹۸ مروارید ۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات