بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی


مدیر مسئول : مرویان حسینی، سیدمحمود
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : حرم مطهر، ابتدای خ. طبرسی
صندوق پستی :
تلفن : ۳۲۲۳۲۵۰۱ ، ۳۲۲۳۰۰۰۴/۵ ، ۳۲۲۳۲۵۰۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۳۰
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۲۲۳۰۰۰۴
شماره پروانه نشر : ۱۵۸۴ دائم
پست الکترونیکی : info@islamic-rf.ir
وب سایت :
شناسه شابك : [۰۶-۶۰۰],[۴۴۴-۹۶۴],[۹۷۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر